Parkeervoorwaarden

Looking4 voorwaarden voor parkeren.

Dit is een juridisch document dat contractuele bepalingen bevat (de "Algemene voorwaarden"). De wettelijke rechten van de klant worden niet aangetast. Deze boekingsvoorwaarden worden beheerst door de Engelse wetgeving en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken. Als een van deze voorwaarden of een deel van een voorwaarde ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, worden dergelijke voorwaarden geacht te zijn gewijzigd tot het minimum dat nodig is om ze geldig, wettig en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de betreffende bepaling of deelbepaling geacht te zijn verwijderd. Een dergelijke wijziging of verwijdering van een term of een deel van een term heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden.

1. Definities

 1. Het “bedrijf” verwijst naar Looking4Parking Limited (een bedrijf geregistreerd in Engeland onder nummer 7107772).

 2. De "klant" verwijst naar de persoon of personen die gebruik maken van of voorstellen om de diensten van het bedrijf te gebruiken.

 3. De "serviceprovider" verwijst naar de exploitant van de aanbevolen parkeergarages waarvoor het bedrijf optreedt als boekingsagent.

 4. De “boeking” verwijst naar de specifieke dienst(en) die door de klant zijn afgenomen.

 5. De “vertrekdatum” verwijst naar de datum van de heenvlucht.

 6. "Onsite-producten" verwijst naar die producten die specifiek worden aangeduid als onsite-producten op de website van het bedrijf https://www.looking4.com/

2. De aansprakelijkheid van het bedrijf

 1. Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op boekingen die rechtstreeks via deze website zijn gemaakt. Boekingen gemaakt via een website(s) van een derde partij zijn strikt onderworpen aan de algemene voorwaarden die op die website(s) staan ​​vermeld.

 2. Het bedrijf treedt alleen op als boekingsagent voor de serviceprovider voor de aanbevolen parkeergarages. Het levert niet zelf de diensten. De klant gaat een contract aan met de serviceprovider en is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de serviceprovider. De volledige details van deze algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de dienstverlener.

 3. Als boekingsagent voor de dienstverlener is het bedrijf jegens de klant alleen aansprakelijk voor verliezen die rechtstreeks voortvloeien uit enige nalatigheid van het bedrijf bij het verwerken van een boeking. Eventuele vorderingen van de klant met betrekking tot de levering van de parkeerdiensten moeten worden ingediend tegen de dienstverlener en met inachtneming van zijn algemene voorwaarden.

3. Boekingen

 1. Boekingen via de website van het bedrijf worden als definitief beschouwd zodra een boekingsreferentienummer is afgegeven. Alle Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard wanneer een boekingsreferentienummer is verstrekt.

 2. Telefonische boekingen worden als definitief beschouwd wanneer ze zijn bevestigd door de telefonische vertegenwoordiger van het bedrijf. Alle voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard zodra de bevestiging van de boeking is afgegeven.

 3. Alle diensten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

 4. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een ​​boeking niet te accepteren of uit te voeren. Een boeking is geen gegarandeerde plaats en het bedrijf kan een boeking annuleren als de dienstverlener meldt dat het een boeking niet kan uitvoeren. In deze omstandigheden zal een terugbetaling worden gegeven, maar het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade of verliezen die ontstaan.

 5. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat een geldig contactnummer en e-mailadres wordt verstrekt op het moment van het maken van een boeking.

 6. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat hij/zij de bevestigingsmail leest voordat hij op reis gaat.

 7. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gemaakte kosten of gevolgschade die voortvloeit uit het niet verstrekken van een geldig contactnummer en e-mailadres door de klant of het niet lezen van de bevestigingsmail voor vertrek.

 8. Het is raadzaam voor alle klanten om de bevestigingsmail af te drukken en mee te nemen wanneer ze naar de gekozen luchthaven reizen.

 9. Het bedrijf kan de informatie die door de klant is verstrekt op het moment van boeking gebruiken voor de volgende doeleinden: (a) om de boeking uit te voeren; (b) het verwerken en verkrijgen van betaling; (c) voor analyse en profilering van de parkeervoorkeuren van de klant (bijv. markt-, klant- en productanalyse) om beoordeling, ontwikkeling en verbetering van de aangeboden producten en diensten mogelijk te maken; (d) om het bedrijf in staat te stellen de klant en andere klanten relevante informatie te verstrekken via het marketingprogramma van het bedrijf. Het bedrijf kan de klant op de hoogte houden van zijn producten en diensten via een van de volgende methoden: e-mail, post, telefoon, sms. Als de klant zich wil afmelden voor deze marketingactiviteiten, dient u het bedrijf hiervan op de hoogte te stellen.

 10. Parkeergarages met een prijsgarantie of geld-terug-aanbieding kunnen alleen worden toegepast op soortgelijke producten die binnen 24 uur na het boeken op een alternatieve website zijn gevonden. Prijzen behaald door gebruik van een kortingscode zijn uitgesloten. Alle claims moeten schriftelijk worden ingediend bij onze klantenservice, samen met ondersteunende documentatie waaruit blijkt wanneer en waar de lagere prijs is gevonden. Na bevestiging wordt een volledige terugbetaling (exclusief onze eigen Looking4 Boekingskosten) verleend op de betaalkaart waarmee de boeking oorspronkelijk is gemaakt.

4. Betaling

 1. Betaling van een telefonische of op de website van het bedrijf gemaakte reservering kan alleen met MasterCard, Visa, American Express, Diners Club of Switch. Cheques worden niet geaccepteerd.

 2. Als de betaling per kaart wordt geweigerd, behouden het bedrijf en de dienstverlener zich het recht voor om de boeking niet uit te voeren.

 3. Alle prijzen zijn vermeld in de valuta van het momenteel geselecteerde land en zijn inclusief btw indien van toepassing.

 4. Wanneer een boeking is gemaakt met een niet-Britse creditcard, zal de kaartuitgever de rekening van de klant afschrijven in de lokale buitenlandse valuta en tegen de wisselkoers die van toepassing is op de datum van verwerking. Er kunnen conversiekosten van toepassing zijn.

5. Annuleringsprocedures

 1. Ga naar het ledengedeelte om een ​​boeking te annuleren

 2. Een boeking kan tot 48 uur voor uw inlevertijd worden geannuleerd. Je ontvangt een volledige terugbetaling minus £ 9,50 (minus boekingskosten en upsells), tenzij je een annuleringsverklaring hebt gekocht. Annuleringsvrijstellingen kunnen worden gekocht op het moment van boeking. Er kan geen restitutie worden overwogen als u ons minder dan 48 uur van tevoren op de hoogte stelt.

 3. Alle annuleringsverzoeken moeten schriftelijk worden bevestigd door onze klantenservice om geldig te zijn voor een terugbetaling. Houd er rekening mee dat annuleringsverzoeken alleen tijdens kantooruren kunnen worden verwerkt.

 4. Klanten die niet komen opdagen op de parkeerplaats waarvoor de service is geboekt, of die niet op tijd komen om hun vlucht te halen, hebben geen recht op restitutie.

 5. Annuleringen kunnen niet worden geaccepteerd voor een supersaver of niet-flexibel parkeerproduct.

 6. Elke klant die de duur van het verblijf voor een dienst wil inkorten, zal, zodra de dienst is begonnen, de vergoeding voor de gehele geboekte dienst moeten betalen.

 7. Alle kosten voor boekingstransacties die door banken, creditcards en andere aanbieders van financiële diensten worden geheven, kunnen strikt niet worden gerestitueerd.

 8. Houd er rekening mee dat voor bepaalde producten op maat gemaakte annuleringsregels kunnen gelden. Informatie vindt u in de productinformatie en bevestigingsmails.

6. Wijzigingsprocedures

Zodra het bedrijf bevestigt dat het mogelijk is voor een klant om een ​​boeking te wijzigen, is deze wijziging strikt onderworpen aan de beschikbaarheid van ruimte en de werklast en beschikbare middelen van de dienstverlener. Als u een wijziging van een boeking wilt aanvragen, gaat u naar het ledengedeelte of stuurt u rechtstreeks een e-mail naar customer.service@looking4.com. In alle gevallen moet u uw boekingsreferentienummer en details van de gevraagde wijzigingen vermelden. Controleer alle details van gewijzigde boekingen na ontvangst van de bevestiging. Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden als een gevraagde wijziging niet kan worden aangeboden of vervolgens niet kan worden uitgevoerd.

7. De algemene voorwaarden van de dienstverlener

 1. Als u langer parkeert dan de periode waarvoor u heeft gereserveerd, wordt u ter plaatse door de parkeergarage in rekening gebracht tegen het gepubliceerde tarief.

 2. Alle boekingen worden geaccepteerd onder de huidige voorwaarden van de dienstverlener, waarvan een volledig exemplaar op aanvraag verkrijgbaar is. De volgende zijn alleen ter informatie gemarkeerd.

 3. Auto's worden geparkeerd op risico van de eigenaar

 4. De dienstverlener aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen of losse voorwerpen die in een voertuig zijn achtergelaten terwijl het geparkeerd staat.

 5. De dienstverlener aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade aan de voorruit of enig ander glas in het voertuig van de klant.

 6. De klant zal zijn voertuig inspecteren en eventuele schade melden aan de dienstverlener voor het vertrek van de parking.

 7. De dienstverlener aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, tenzij en voor zover wordt bewezen dat deze is veroorzaakt door nalatigheid van de dienstverlener.

8. Klachtenprocedure

 1. Als u een probleem tegenkomt op de door u gekozen parkeerplaats, neem dan onmiddellijk contact op met de serviceprovider om hen de kans te geven het probleem op te lossen. Als u de aanbieder op dat moment niet op de hoogte stelt, kan het moeilijk zijn om in een later stadium een ​​klacht in te dienen. Onze serviceproviders zullen hun uiterste best doen om te helpen met elk verzoek, maar assistentie kan niet worden gegarandeerd.

 2. Gelieve openstaande problemen binnen 10 dagen na uw retourdatum schriftelijk te melden.

 3. Alle klachten moeten schriftelijk worden bevestigd, ofwel door een e-mail te sturen naar customer.service@looking4.com. Een klacht kan ook worden verzonden door te schrijven naar Looking4Parking Ltd, 6th Floor Olympic House, Manchester Airport, Manchester, Engeland, M90 1QX

9. E-mail

 1. Looking4Parking kan contact met u opnemen met exclusieve aanbiedingen waarvan wij denken dat u hierin geïnteresseerd bent. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van deze e-mails door contact op te nemen met customer.service@looking4.com of door op de afmeldlink te klikken in elke e-mail met aanbiedingen die u ontvangt.

10. Upsells

 1. Bevestiging per sms-bericht - het bedrijf stuurt de klant slechts één keer een bevestigingsbericht voor de boeking. Als de klant een wijziging van een boeking nodig heeft, zal het bedrijf geen ander sms-bericht sturen. Het bedrijf is niet aansprakelijk als het sms-bericht niet wordt ontvangen, ongeacht of de klant het verkeerde nummer heeft opgegeven.

 2. Ontheffing van annulering - de ontheffing van annulering, betaald door de klant op het moment van boeking, betekent dat de klant, indien nodig, de boeking om welke reden dan ook kan annuleren en dat er geen kosten in rekening worden gebracht. Zonder de annuleringsverklaring zijn de annuleringskosten £ 9,50 zoals eerder in deze algemene voorwaarden uiteengezet. Om de annuleringsvrijstellingsbescherming toe te voegen, vinkt u tijdens het boeken het vakje 'Annuleringsvrijstelling' aan op de pagina met klantgegevens.

 3. Fast Tracks via Manchester Airport Group op de luchthavens van Manchester, Stansted en East Midlands - Alle Fast Tracks voor beveiliging en paspoort kunnen niet worden gerestitueerd en kunnen niet worden gewijzigd. Fast Tracks als onderdeel van de Meet and Greet PLUS-bundel kunnen samen met de parkeeropdracht worden geannuleerd als we meer dan 48 uur van tevoren.

 4. Lounges via Manchester Airport Group op de luchthavens Manchester, Stansted en East Midlands - Lounges kunnen worden geannuleerd en terugbetaald indien geannuleerd volgens de algemene voorwaarden van het parkeren, met een opzegtermijn van 48 uur of meer.