Zasady i warunki transferów

Regulamin Looking4Transfers

Jest to dokument prawny zawierający postanowienia umowne („Warunki”). Dokument ten nie narusza ustawowych praw konsumenta. Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu i wyłącznie jurysdykcji angielskich sądów. Jeśli którekolwiek z niniejszych warunków, lub część jednego dowolnego warunku zostanie uznana za nieważne, niezgodne z prawem bądź niewykonalne, powinien on zostać niezwłocznie zmodyfikowany, aby uczynić go legalnym, ważnym i możliwym do wykonania. Jeżeli taka zmiana nie jest możliwa, dane postanowienie lub postanowienie częściowe powinno zostać usunięte. Każda taka modyfikacja lub usunięcie całości bądź jakiejś części nie ma wpływu na ważność, legalność oraz nie wpływa na wykonanie pozostałych warunków regulaminu.

1. Definicje

 1. „Spółka” odnosi się do Looking4Parking Limited (spółka zarejestrowana w Anglii pod numerem 7107772).
 2. „Klient” oznacza osobę lub osoby korzystające lub zamierzające skorzystać z usług spółki.
 3. „Usługodawca” oznacza operatora polecanych transferów, których spółka jest pośrednikiem.
 4. „Rezerwacja" odnosi się do zakupu przez klienta za pośrednictwem strony internetowej firmy usługi transferu świadczonej przez dostawcę transferu.
 5. „Data odlotu” odnosi się do daty wylotu samolotu.
 6. „Transfer" odnosi się do podróży z lub na lotnisko przy użyciu środka transportu, w tym autobusu, autokaru, pociągu, prywatnej taksówki lub prywatnego minibusu.

2. Odpowiedzialność Spółki

 1. Niniejszy regulamin dotyczy tylko rezerwacji dokonanych bezpośrednio na stronie internetowej firmy. Rezerwacje dokonane za pośrednictwem witryny (stron) osób trzecich podlegają ściśle warunkom określonym na tej stronie internetowej.
 2. Firma działa wyłącznie jako agent rezerwacji miejsc parkingowych i transferów dla usługodawcy dla opisywanych parkingów. Klient będzie zawierał umowę z usługodawcą i będzie podlegać zasadom i warunkom usługodawcy. Wszystkie szczegóły owych warunków są dostępne u usługodawcy.
 3. Jako agent rezerwujący usługi dostawcy, firma ponosi odpowiedzialność wobec klienta tylko za straty bezpośrednio wynikające z niedbalstwa firmy w związku z przetwarzaniem rezerwacji. Wszelkie roszczenia klienta związane z dostawą usług parkingowych muszą być podejmowane wobec usługodawcy i podlegają jego warunkom.
 4. Niezależnie od postanowień niniejszych Warunków, firma nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, które nie mogą być ograniczone lub wyłączone przez obowiązujące prawo.

3. Rezerwacje

 1. Rezerwacje za pośrednictwem strony internetowej spółki są uznane za dokonane, jeśli został wydany numer rezerwacji. Regulamin oraz wszystkie warunki uważa się za zaakceptowane po wydaniu numeru rezerwacji.
 2. Rezerwacje telefoniczne są uznane za sfinalizowane po ich potwierdzeniu przez przedstawiciela firmy. Wszystkie warunki są uważane za zaakceptowane oraz przyjęte zaraz po potwierdzeniu rezerwacji.
 3. Wszystkie świadczone usługi zależne są od ich dostępności.
 4. Firma zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania lub niezrealizowania rezerwacji. Zrealizowana rezerwacja nie gwarantuje miejsca, a firma może anulować rezerwację, jeśli usługodawca poinformuje, że nie jest w stanie danej rezerwacji zrealizować. W takich okolicznościach zwrot zostanie przyznany, ale firmy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie i powstałe.
 5. Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że aktualny numer kontaktowy i adres e-mail zostały podane w momencie dokonania rezerwacji.
 6. Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, iż przeczytał on e-mail z potwierdzeniem przed podróżą.
 7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione koszty lub straty pośrednie z powodu błędnego podania numeru kontaktowego i adresu e-mail przez klienta lub nieprzeczytania e-maila z potwierdzeniem przed podróżą.
 8. Zaleca się, aby klient wydrukował e-mail potwierdzający i zabrał go ze sobą w podróż na dane lotnisko.
 9. Firma może wykorzystywać informacje dostarczone prze klienta w momencie rezerwacji w następujących celach: (a) w celu realizacji rezerwacji; (b) w celu przetwarzania i otrzymywania płatności; (c) do analizowania i profilowania preferencji klienta dotyczących transferów (np. rynku, analizy klientów oraz produktów) w celu umożliwienia przeglądu, rozwoju i ulepszenia oferowanych produktów i usług; (d) w celu umożliwienia firmie dostarczenia klientowi oraz innym klientom istotnych informacji za pośrednictwem programu marketingowego firmy. Firma ma prawo informować klienta o swoich produktach i usługach za pomocą jednej z następujących metod: e-mail, poczta, telefon, SMS. Jeśli klient chce zrezygnować z tych działań marketingowych, to powinien poinformować o tym firmę.

4. Płatność

 1. Płatność za rezerwację dokonaną telefonicznie lub na stronie internetowej firmy można dokonać wyłącznie za pomocą karty MasterCard, Visa, American Express, Diners Club lub Switch. Czeki nie są akceptowane.
 2. Jeżeli płatność kartą zostanie odrzucona, to firma i usługodawca zastrzegają sobie prawo do niewykonania rezerwacji.
 3. Wszystkie ceny podawane są w walucie aktualnie wybranego kraju (lub, jeśli nie wybrano żadnej waluty, w walucie kraju, w którym przelew został przekazany) i zawierają podatek VAT w stosownych przypadkach.
 4. W przypadku dokonania rezerwacji za pomocą karty kredytowej spoza Wielkiej Brytanii wydawca karty obciąży rachunek klienta w lokalnej walucie zagranicznej po kursie wymiany obowiązującym w dniu przetworzenia. Może być stosowana opłata za przewalutowanie.

5. Procedura anulowania rezerwacji

 1. Rezerwacja może zostać anulowana do 48 godzin przed datą rozpoczęcia transferu.
 2. Aby anulować rezerwację, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres obsluga.klienta@looking4.com w godzinach pracy, podając numer referencyjny rezerwacji. Wszystkie transfery National Express, Autostradale, Plus Group, Sageb, Sitbus, Prestia e Comande oraz wszystkie transfery pociągów i tramwajów (w tym ekspresowe pociągi) nie podlegają zwrotowi; w przypadku wszystkich pozostałych przelewów opłata za anulowanie w wysokości 5,00 GBP lub 5,00 EUR (w zależności od waluty rezerwacji) zostanie odjęta od zwróconej kwoty rezerwacji.
 3. Wszystkie anulacje muszą być zgłoszone bezpośrednio firmie, aby zostały uznane za ważne i podlegały zwrotowi. Klienci, którzy anulują transfer w ciągu 48 godzin od daty rozpoczęcia transferu lub którzy nie pojawią się na czas w miejscu spotkania lub na lotnisku, aby zdążyć na lot, nie są uprawnieni do zwrotów kosztów.
 4. Wszystkie zwroty zostaną przetworzone tak szybko, jak to możliwe i zostaną zwrócone na konto, z którego została dokonana rezerwacja.
 5. Wszystkie opłaty transakcyjne pobierane przez banki, karty kredytowe oraz innych dostawców usług finansowych nie podlegają zwrotowi.

6. Procedura wprowadzenia zmian

 1. Zmiany mogą zostać dokonane do 48 godzin przed datą rozpoczęcia transferu. Usługa ta nie wiąże się z żadnymi opłatami administracyjnymi, jednak jeśli nowa cena rezerwacji po zmianie jest wyższa, niż cena rezerwacji pierwotnej, różnica zostanie naliczona.
 2. Wszelkie zmiany podlegają warunkom rezerwacji dostawcy transferu, którzy mają prawo pobierać opłaty za różnego rodzaju zmiany dotyczące wzrostów kosztów.
 3. Transfery National Express; pomimo, że zakupiony bilet nie podlega zwrotowi, to data podróży może zostać zmieniona przed aktualną datą wylotu. Zmiany musza zostać dokonane przed podróżą (niezależnie, czy to podróż do, czy z powrotem), dzwoniąc pod numer (0044) 08717 818 178 (linia ta jest czynna 24/7). Za taką zmianę obowiązuje opłata dodatkowa, dlatego należy podać wszelkie dane karty kredytowej/debetowej. Należy pamiętać, że opłata dodatkowa zostanie naliczona w przypadku zastosowania wyższej taryfy.
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli żądana zmiana nie może zostać spełniona. Wszystkie zgłoszenia należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: obsluga.klienta@looking4.com. W wiadomości proszę podać numer rezerwacji/zamówienia oraz pełne szczegóły wymaganych zmian.

7. Warunki świadczenia usług

 1. Wszystkie rezerwacje są przyjmowane zgodnie z aktualnymi warunkami usługodawcy, których kopia jest dostępna na żądanie klienta. Takie informacje są udzielane jedynie w celach informacyjnych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub kradzież mienia osobistego lub przedmiotów pozostawionych na widoku podczas podróży.
 3. Dzieciom poniżej 16. roku życia musi towarzyszyć osoba dorosła, o ile dostawca transferu nie określi inaczej.
 4. Dostawca transferu zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu jakiejkolwiek osoby (zarówno przed transferem, jak i podczas niego), którą według wyłącznego uznania przedstawiciela dostawcy transferu:
  1. Uważa się, że jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
  2. Uważa się lub podejrzewa za nosiciela choroby zakaźnej;
  3. Pali lub spożywa alkohol lub próbuje palić lub spożywać alkohol w pojeździe;
  4. Zaśmieca lub zanieczyszcza pojazd swoim ubraniem lub bagażem;
  5. Zakłóca w jakikolwiek sposób spokój innych pasażerów;
  6. Wpływa na bezpieczeństwo pasażerów lub kierowcy pojazdu;
  7. Zachowuje się w sposób niepokojący; i / lub działa w jakikolwiek sposób, który jest zabroniony przez prawo kraju, w którym przebywa.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie, dopóki nie zostanie mu udowodnione, że dane uszkodzenie zostało spowodowane zaniedbaniem usługodawcy.
 6. O ile nie określono inaczej, opłata za transfer do większości miejsc docelowych bejmuje transport jednej sztuki bagażu na osobę.

8. Procedura Skarg

 1. Jeśli podczas podróży wystąpią problemy, które mogą wpłynąć w jakikolwiek sposób na Twoje zadowolenie z korzystania z zarezerwowanej i opłaconej usługi, skontaktuj się z lokalnym dostawcą transferu, korzystając z numerów podanych na dowodzie potwierdzającym zakup, a oni postarają się rozwiązać wszelkie obawy.
 2. Jeśli starania podejmowane przez dostawcę transferu nie rozwiążą Twoich problemów w sposób zadowalający, wyślij nam e-mail z pełnymi danymi, abyśmy mogli zbadać sprawę.
 3. Wszystkie skargi należy składać w ciągu 28 dni od daty skorzystania z transferu. Nie akceptuje się reklamacji wynikających z nieprzestrzegania przepisów dotyczących korzystania z usług Looking4transfers.com lub z usług naszych dostawców (w tym między innymi podróży bez dowodu potwierdzającego, ponownego niepotwierdzenia daty powortu lub podania nieprawidłowych informacji w momencie rezerwacji).
 4. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną na adres: obsluga.klienta@looking4.com. Reklamacja może również zostać wysłana pocztą tradycyjną na adres Looking4Parking Ltd, 6th Floor Olympic House, Manchester Airport, Manchester, England, M90 1QX.

Szukamy Ci najlepszej oferty...

Zajmie to nam tylko chwilę...